Мета курсу "Управління трудрвими ресурсами" ознайомити студентів з основними демоекономічними характеристиками населення, трудових ресурсів, робочої сили, загальної та професійної працездатності, процесів міграції населення. Висвітлити основні напрямки і принципи демографічної політики, а також методи їх реалізації. 

Шкільний курс Історія України 80 годин

Головною метою курсу є збагачення й удосконалення усного й писемного мовлення студентів, вироблення в них мовної майстерності. 

На заняттях із культури мови студенти мають  навчитися критично мислити, удосконалити уміння всебічно аналізувати мовознавчі питання і явища, висловлювати власні судження й робити особистий вибір, обґрунтовуючи свою позицію. Тільки в того студента, який навчився логічно мислити, буде і логічно правильне мовлення, адже культура мислення безпосередньо пов’язана з культурою мовлення.

Економічна і соціальна географія світу - це подорож у світ цікавого і необхідного для пізнання навколишнього світу!!!

Тренінг передбачає розширення системи знань, підвищення компетентності та кваліфікації викладачів у питаннях впровадження дистанційного навчання у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Тренінг передбачає розширення системи знань, підвищення компетентності та кваліфікації викладачів у питаннях впровадження дистанційного навчання у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Тренінг передбачає розширення системи знань, підвищення компетентності та кваліфікації викладачів у питаннях впровадження дистанційного навчання у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Тренінг передбачає розширення системи знань, підвищення компетентності та кваліфікації викладачів у питаннях впровадження дистанційного навчання у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Тренінг передбачає розширення системи знань, підвищення компетентності та кваліфікації викладачів у питаннях впровадження дистанційного навчання у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Тренінг передбачає розширення системи знань, підвищення компетентності та кваліфікації викладачів у питаннях впровадження дистанційного навчання у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Тренінг передбачає розширення системи знань, підвищення компетентності та кваліфікації викладачів у питаннях впровадження дистанційного навчання у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Тренінг передбачає розширення системи знань, підвищення компетентності та кваліфікації викладачів у питаннях впровадження дистанційного навчання у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Тренінг передбачає розширення системи знань, підвищення компетентності та кваліфікації викладачів у питаннях впровадження дистанційного навчання у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка