З 22 листопада по 03 грудня 2021року триває реєстрація на вивчення вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти 1 курсу за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на 2 семестр 2021-2022 н.р.

п.2.3.3 Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка: «Студентові може бути відмовлено у реалізації його вибору і запропоновано зробити новий вибір, якщо: – кількість студентів, які обрали вибіркову дисципліну із каталогу вибіркових дисциплін, є меншою кількість студентів у групі за відповідною спеціальністю; – кількість студентів, які обрали вибіркову дисципліну, менша за кількість студентів у групі (чисельністю менше 10 осіб). Тривалість етапу не перевищує 1 тижня».

Студентам необхідно вибрати будь-які 2 дисципліни із університетського каталогу вибіркових дисциплін (для 1 курсу!).

(для бакалаврів, які вступили на основі ОКР молодшого спеціаліста (термін навчання – 1 р.10 міс.) – 3 дисципліни).

Бажаємо успішного вибору!

Навчально-методичний відділ