З 19 грудня по 24 грудня 2020 року триває перереєстрація на вивчення вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти 1 курсу за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на 2 семестр 2020-2021 н.р.
п.2.3.3 Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка: «Студентові може бути відмовлено у реалізації його вибору і запропоновано зробити новий вибір, якщо: – кількість студентів, які обрали вибіркову дисципліну із каталогу вибіркових дисциплін, є меншою кількість студентів у групі за відповідною спеціальністю; – кількість студентів, які обрали вибіркову дисципліну, менша за кількість студентів у групі (чисельністю менше 10 осіб). Тривалість етапу не перевищує 1 тижня».
Студентам необхідно вибрати будь-які 2 дисципліни із університетського каталогу вибіркових дисциплін(дисципліни, із яких сформовані групи);
(для бакалаврів, які вступили на основі ОКР молодшого спеціаліста (термін навчання – 1 р.10 міс.) –  3 дисципліни).
Сторінка:  1  2  ()
Сторінка:  1  2  ()