Дисципліна за вибором «Основи академічного живопису та рисунку» передбачає інтенсивне вивчення основ художньої грамоти, засвоєння технічних умінь і навичок відображення предметів реального світу. Комплекс знань з даної дисципліни побудований на принципі від простого до складного.

Мета – розширити та поглибити початкові теоретичні знання й практичні навички художнього відображення. Сформувати комплексні уявлення про академічний рисунок та живопис (етапність та послідовність виконання зображення геометричних тіл і предметів), навчити базовим технікам і прийомам, ознайомити з художніми матеріалами рисунку та живопису.

Професійні якості фахівця ґрунтуються на образотворчій грамотності, розумінні основ академічного рисунку та живопису. По закінченні студенти володітимуть: грамотним виконанням зображення від руки, використовуючи відповідні художні матеріали рисунку та живопису, працювати в жанрі натюрморту, використовувати художні матеріали та техніки у відповідності до поставленого завдання.

В процесі викладання дисципліни система групового навчання поєднується з індивідуальним підходом. Основними видами навчальної діяльності є робота з натури, по пам’яті та за уявою. Підведення підсумків та результатів навчання здійснюється під час кафедрального перегляду за розробленими критеріями оцінювання.

Мета курсу – підготувати майбутнього спеціаліста до теоретичного та практичного застосування знань з дисципліни «СУЧАСНЕ ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО»; до трансляції досвіду, думок та ідей; до реалізації себе за фахом. Навчальна дисципліна для тих, хто живе в сучасному контексті та має власне бачення. Процес навчання здобувачів вищої освіти обумовлений необхідністю зосередити їх увагу на традиційному народному декоративному мистецтві на сучасному етапі, на сучасний стан розвитку аматорського декоративно-ужиткового мистецтва, про основні напрямки розвитку традиційного народного декоративно-ужиткового мистецтва.