Курс «Сучасна українська музика» спрямований на особистісний розвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва, формування його художнього смаку, ціннісних орієнтацій, критичного мислення, збагачення мистецького тезаурусу, набуття досвіду художньої інтерпретації, усвідомлення ролі і значення сучасної української музики у розвитку духовної культури, творчих якостей особистості. 

Попередня підготовка: Сольний спів,  хорове диригування, основний музичний інструмент, теорія музики та сольфеджіо, гармонія, аналіз музичних форм, історія української та зарубіжної музики, педагогіка, психологія, теорія та методика музичної освіти.

Зміст дисципліни: «Шкільний пісенний репертуар» є важливою частиною процесу виховання й навчання студентів ,а також  необхідним етапом у підготовці до майбутньої практичної діяльності у загальноосвітній школі. Під час проходження курсу студенти отримують можливість поєднати сольне виконання пісні шкільного репертуару з інструментальним супроводом.

Компетентності: У процесі викладання дисципліни  студенти повинні набути наступні компетентності: знати робочий діапазон дитячого голосу в молодших, середніх та старших класах; знати вікові та психофізіологічні особливості молодших, середніх  і старших школярів; опанувати методикою постановки голосу, співацького дихання, формування та звукоутворення високої співацької позиції та інших вокально-хорових навичок у дітей різних вікових груп; знати методику створення нескладного аранжування, перекладу, обробки української народної пісні на 2-3 голоси для адаптації її виконання в шкільному хоровому колективі (вокальному ансамблі); володіти груповими та індивідуальними методами вокально-хорової роботи під час розучування шкільної пісні; одночасно співати, грати та диригувати лівою рукою мелодію пісні, показувати ауфтакти, зняття, витримані звуки,  а також графічно відображати мелодію пісні; уміти виконувати різні види акомпанементу під час  виконання пісні шкільного репертуару; створювати власні, оригінальні вправи для розспівування, невеликі оригінальні пісні на власні вірші, або вірші сучасних поетів; уміти робити переклади, обробки, аранжування українські народні пісні на 2-3 голоси для адаптації  та виконання шкільним хоровим колективом (вокальним ансамблем); робити музично-теоретичний та виконавський аналіз творів; зробити усну презентацію на музичний твір, що виконується.