Назва дисципліни: Теорія та практика історичної науки

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Викладач: Марченко Олег Миколайович, кандидат історичних наук, доцент

Вивчення курсу «Теорія та практика історичної науки» сприяє адаптації істориків до умов навчання у вищому педагогічному закладі освіти, свідомому й активному їхньому включенню до самостійної навчальної, наукової, громадської діяльності, зарадить кращому засвоєнню студентами системи знань про основні засади спеціальності «Історія», сформує теоретико-методологічне підґрунтя для вивчення фахових історичних дисциплін, допоможе правильно організувати, написати та захистити різні види наукових робіт.

Детальна анотація