Знання історії рідного краю – це ознака освіченості сучасної людини. Пропонований курс спрямований на вивчення історії сучасної Кіровоградщини. Обравши цю дисципліну, слухачі отримають вичерпні відповіді на питання: як вивчається найдавніше минуле Кіровоградщини, коли з’явилися перші люди на просторах Центральної України, яким був історичний поступ краю у дописемний час, в епоху Русі-України, Золотої Орди та Великого князівства Литовського. Любителі історії часів козаччини дізнаються про особливості розвитку краю у ХVІ – ХVІІІ століттях, до яких адміністративних одиниць належали його землі, як на їхній історії позначилися події Хмельниччини та Руїни. Окремі заняття у межах курсу стосуються історії колонізації краю у ХVІІІ – на початку ХІХ століття, особливостей появи та подальшої розбудови мережі населених пунктів, великих міст краю та їхнього значення в історії Південної України. Поряд з політичними процесами, що відбувалися на просторах краю, значна увага у курсі історії рідного краю приділена питанням і проблемам, що пов’язані з історією його адміністративно-територіального устрою у ХVІІІ – ХХ століттях,  із соціально-економічними та культурними процесами на просторах Єлисаветградського та Олександрійського повітів у середині ХVІІІ – на початку ХХ століття, з історією боротьби за українську державність у краї у ХХ столітті. Кожен із окреслених напрямків пропонованого курсу орієнтований на презентацію цікавих фактів, документів, історичних карт, унікальних фотознімків та біографій непересічних постатей, життєвий шлях яких тісно пов’язаний з історією Центральної України. Отримані у ході вивчення курсу знання стануть у нагоді майбутнім педагогам не лише у викладацькій діяльності, а й у роботі з обдарованими школярами та під час виховного процесу.

Курс розрахований на студентів, які здобувають фах історика, географа, філолога, журналіста, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю та цінує його старожитності.

Опанування курсу «Етнографія України» стане ще одним кроком на шляху набуття студентами етнокультурної компетентності.

Курс зацікавить тих, хто бажає осягнути становлення, еволюцію, трансформацію української етносфери, особливості української етнічності, ментальності, етнокультурних архетипів – від традицій до сучасності.

Знання матеріальної культури українців (традицій господарювання, інтер’єру та екстер’єру хати, естетичних і функціональних особливостей народного вбрання, кращих зразків української кулінарії) допоможе скористатися народним досвідом, обрати здоровий спосіб життя, застосовувати естетику ужиткового мистецтва в сучасному дизайні.

Знання духовної культури українців (генези української мови як чинника етнотворення, народної календарної обрядовості, вірувань та повір’їв, культурних архетипів української демонології, міфологічного пантеону, календарних символів) стане в пригоді не тільки майбутнім гуманітаріям (журналістам, вчителям, музейникам, бібліотекарям), а й фахівцям інших профілів.

У процесі вивчення соціонормативної культури та етнопсихології (громадського побуту, звичаєвого права, родинного побуту та сімейної обрядовості), ментальності, етнічних стереотипів і архетипів студенти не лише ознайомляться з поняттями «побратим», «толока», «вечорниці», «материзна», «хрещені батьки», а й переконаються у живучості негативних явищ - «кумівства», «хабарництва» тощо.

Незнання етнопсихологічних, ментальних рис українців може завадити майбутнім політикам, журналістам, вчителям бути успішними в своїх професіях і втілювати свої задуми.

Надання студентам інструментарію історико-етнологічного аналізу та емпатії сприятиме розвитку критичного мислення, науковому зацікавленню етнічною культурою, культивуванню терпимості та толерантності.

«Археологія – таємнича мати історії», – так колись сказав про цю науку Тарас Шевченко. Вона досліджує такі глибини минулого, від яких лишились лише фрагментовані й малоінформативні на перший погляд матеріальні рештки. Писемність з’явилась п’ять тисяч років тому, а людина та її історія існує вже понад 2 мільйони років. Хто ж розкаже нащадкам про події минулого? Хто відкриє завісу над життям, та, навіть, думками наших пращурів?

Археологи, мов детективи і криміналісти, крок за кроком ідуть слідами давніх цивілізацій. Крупинка до крупинки збирають інформацію про давно минулі часи. Чи можуть вони достовірно відтворити історію? Чи здатні вони реконструювати достатньо повну картину розвитку людського суспільства у давнину?

На ці питання ми спробуємо разом з Вами дати відповідь, вивчаючи навчальний курс «Історія світових археологічних відкриттів».

Ми пройдемо з Вами дорогою тих, хто своєю самовідданою працею з лопатою та за письмовим столом відкривав невідомі сторінки історії. Ми дізнаємося про перші у світі розкопки Вавілонського царя Набоніда у VI ст. до н.е., про те, як руками археологів із попелу і застиглої лави діставались скарби Геркулануму і Помпеїв, похованих виверженням Везувію.

Чи здивують Вас знахідки решток доісторичних предків людей та найдревнішіх Homo erektus в Олдовейській ущелині? Що приховує унікальний витвір мистецтва – золота пектораль, знайдена у царському скіфському кургані Товста могила? Чи насправді Г. Шліман відкрив Трою? Які сенсації подарували світу розкопки трипільського поселення біля с. Небелівка на Кіровоградщині? Якщо Ви цікавитесь давньою історією, якщо Вас хвилюють загадки і таємниці минулого, то саме тут Ви зможете долучитися до захоплюючого і дивовижного світу археології, випробувати себе у якості дослідника та пошуковця.