Попередня підготовка - попередня підготовка не вимагається

Зміст дисципліни - характеристика правоохоронної діяльності та правоохоронного органу в Україні. Основні напрямки правоохоронної діяльності. Характеристика судової влади, система судоустрою та здійснення правосуддя в Україні, порядок зайняття посади судді. Кваліфікаційний рівень судді, дисциплінарна відповідальність судді та звільнення судді з посади, припинення його повноважень. Особливості суддівського самоврядування, забезпечення суддів та статус судді у відставці. Статус, склад та структура Вищої ради правосуддя, здійснення повноважень Вищою радою правосуддя, її органами та участь у формуванні суддівського корпусу. Засади організації і діяльності прокуратури, порядок зайняття посади прокурора, дисциплінарна відповідальність прокурора, прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність прокурора. Особливості системи і організація діяльності СБУ, основні завдання, напрямки та принципи діяльності СБУ. Поняття системи органів внутрішніх справ. Національна поліція: загальні положення та принципи її діяльності, добір на посаду поліцейського. Правовий статус Державної прикордонної служби України, її підпорядкованість. Особливості діяльності фіскальної служби. Організаційні форми та види адвокатської діяльності. Особливості нотаріальної діяльності, її правові засади. Міжнародне співробітництво правоохоронних та правозахисних органів України.

Чому це цікаво/треба вивчати - дисципліна має характер ввідного курсу, який передує вивченню інших юридичних дисциплін, оскільки перш, ніж вивчити ті чи інші галузі права та їх реалізацію в діяльності різних, в тому числі судових і правоохоронних органів, необхідно глибоко засвоїти побудову цих органів, засади, на яких вони формуються, з’ясувати їх завдання та основні напрямки діяльності. Динаміка перетворень в сфері правотворчої і правозастосовної діяльності вимагає чітких уявлень про систему, завдання, структуру та повноваження органів судової влади та правоохоронних органів, що допоможе  здобувачам глибше засвоїти і зрозуміти форми і методи їх роботи в конкретних сферах правозахисної, правоохоронної та правозастосовної діяльності.

Для кожної особи, яка працює у юридичній сфері необхідність опанування знань щодо судових та правоохоронних органів є важливою