Шановні студенти! У вас є можливість здобути або поглибити ваші економічні знання, вивчаючи цей курс. Опрацювання курсу сприятиме розумінню сутності сучасних економічних явищ і процесів на рівні окремого індивіда, галузі, держави, що дозволить приймати раціональні рішення та здійснювати ефективний вибір на побутовому, професійному та суспільному рівнях. Розуміння тенденцій розвитку економіки допоможе покращенню власного добробуту, раціональному використанню власних економічних ресурсів і оцінюванню ефективності економічної політики держави. 

Дисципліна є стартовою з трьох-семестрового циклу «Інтелектуальний та комп’ютерний аналіз в економіці», до якого входять такі дисципліни:

2й семестр

«Автоматизація бухгалтерського обліку засобами комп’ютерних технологій»  (доц. Корецька В.О.); «Основи мікро- та макроекономіки»  (проф. Пасічник Н.О.)

3й семестр

«Основи фінансової математики» (доц. Халецька З.П.); «Теорія ризиків в економіці», (доц. Довгенко Я.О.), 

4й семестр:

«Математичні методи інтелектуального аналізу в економіці» (доц. Акбаш К.С.), «Програмування в пакетах символьних обчислень» (доц. Нарадовий В.В.).
За результатами навчання на цьому циклі буде видано сертифікат про отримання програмних результатів навчання у галузі інтелектуального та комп’ютерного аналізу в економіці.

В Україні, як і в сучасному світі існує глобальна проблема комп’ютеризації усіх сфер людського життя, розвитку сучасного інформаційного світу. Можливості комп’ютера швидко опрацьовувати значні обсяги інформації й негайно реагувати на зміни певних показників відповідно до закладеної програми зумовила їх широке використання у різних галузях економіки, зокрема у бухгалтерському фінансовому обліку.

Дисципліна є стартовою з трьох семестрового циклу «Інтелектуальний та комп’ютерний аналіз в економіці», до якого входять такі дисципліни:

2й семестр

«Автоматизація бухгалтерського обліку засобами комп’ютерних технологій»  (доц. Корецька В.О.); «Основи мікро- та макроекономіки»  (проф. Пасічник Н.О.)

3й семестр

«Основи фінансової математики» (доц. Халецька З.П.); «Теорія ризиків в економіці», (доц. Довгенко Я.О.), 

4й семестр:

«Математичні методи інтелектуального аналізу в економіці» (доц. Акбаш К.С.), «Програмування в пакетах символьних обчислень» (доц. Нарадовий В.В.).
За результатами навчання на цьому циклі буде видано сертифікат про отримання програмних результатів навчання у галузі інтелектуального та комп’ютерного аналізу в економіці.