Сучасний інформаційний простір вимагає володіння комп'ютером не тільки в початковій школі, а й у дошкільному віці. Наразі інформаційні технології значно розширюють можливості батьків, педагогів і фахівців у сфері раннього навчання. Можливості використання сучасного комп'ютера дозволяють найбільш повно і успішно реалізувати розвиток здібностей дитини.

Заняття дітей на комп'ютері мають велике значення для розвитку їхнього інтелекту, моторики рук, зорово-моторної координації, поліпшують та розвивають пам'ять і увагу. Виконуючи веселі ігрові завдання, дитина вчиться аналітично мислити в нестандартній ситуації, класифікувати та узагальнювати поняття, прагнути до поставленої мети.

Впровадження ІКТ в роботу педагога ЗДО сприяє підвищенню якості навчання, збільшення доступності освіти, забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, що орієнтується в інформаційному просторі.

Курс «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми дошкільного віку» є складовою частиною дисциплін за вибором. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань професійної підготовки бакалаврів дошкільної освіти, удосконалення якості освітнього процесу в ЗДО за допомогою інтенсифікації навчально-виховного процесу на основі новітніх інформаційних технологій навчання: оволодіння системою знань, формування професійних умінь та навичок, необхідних для застосування інформаційних технологій в роботі з дошкільниками.

Дисципліна вивчається на бакалавраті протягом ІІ семестру.

На вивчення дисципліни програмою передбачено 135 год, з них; 48 аудиторних  (лекції – 28 годин, практичні –  20 годин, самостійна робота – 87 годин).

Підсумкова форма контролю – залік.