Мета: дисципліна «Практикум з аналізу /інтерпретації художнього твору» покликана підготувати студентів до написання різного виду літературознавчих робіт, узагальнити теоретичні знання студентів про методології аналізу художнього тексту. Вона має на меті поглибити вміння студентів аналізувати твори різних жанрів, застосовуючи загальнофілософські  та власне спеціальні методи аналізу, в тому числі новітні технології аналізу. Об’єктом оцінки стануть твори різних періодів розвитку національної літератури. 

Завдання: познайомити з вимогами до написання літературознавчих досліджень; удосконалити вміння аналізу художнього тексту, застосовуючи класичні та новітні методи аналізу.