23 грудня 2020 (Середа) в Moodle-ЦДПУ здійснено оновлення інформації щодо вибіркових дисциплін для студентів 1 курсу за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на 2 семестр 2020-2021 н.р.
Дисципліни, не обрані студентами чи щодо яких не сформовані групи, закриті.
п.2.3.3 Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка: «Студентові може бути відмовлено у реалізації його вибору і запропоновано зробити новий вибір, якщо: – кількість студентів, які обрали вибіркову дисципліну із каталогу вибіркових дисциплін, є меншою кількість студентів у групі за відповідною спеціальністю; – кількість студентів, які обрали вибіркову дисципліну, менша за кількість студентів у групі (чисельністю менше 10 осіб). Тривалість етапу не перевищує 1 тижня».
З 23 грудня по 30 грудня 2020 року триває перереєстрація на вивчення вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти 1 курсу за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Студентам необхідно здійснити повторну реєстрацію: обрати будь-які 3 дисципліни із університетського (магістерського) каталогу вибіркових дисциплін,із яких сформовані групи.
Сторінка:  1  2  ()
Сторінка:  1  2  ()