Зміст дисципліни:Знайомство з творчої діяльністю видатних хореографічних колективів, балетмейстерів та танцівників різних країн світу, ознайомлення з історією розвитку, особливостями репертуару відомих хореографічного колективів та театрів світового рівня, ознайомлення з творчою спадщиною видатних хореографів та найкращими виставами різних видів хореографічного мистецтва

Компетентності:  - здатність оцінювання актуальних мистецько-культурних процесів. - здатність мотивувати людей до творчої активності та рухатися до спільної мети. - брати участь у культурному діалозі з питань хореографічного мистецтва. - здатність генерувати нові ідеї (креативність).- здатність мобільно освоювати різноманітний репертуар у різних видах хореографічного мистецтва.

Чому можна навчитися (результати навчання)

- захищати культурні та мистецькі цінності; - описати закономірності хронологічного та соціокультурного розвитку хореографії;

 - визначити контексти та основні риси розвитку хореографічного мистецтва на сьогодні;

- зробити висновки щодо розвитку хореографічного мистецтва та освіти на сучасному етапі;

 - читати додаткову літературу мистецького спрямування з метою розширення кругозору;

 - поширювати хореографічне мистецтво у маси;

- вивчати різні види мистецтва;

 - доводити необхідність знання різних видів хореографії;

Зміст дисципліни: Навчальна дисципліна «Теорія і практика створення хореографічного образу» навчає  студентів створювати образ через хореографію, знайомить з різноманітністю хореографічних образів. 

Компетентності: Здатність застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності при постановці хореографічної композиції..  Організовувати концертну діяльність хореографічного колективу, участь у конкурсах, фестивалях. Здатність володіти методикою викладання фахових дисциплін.

Чому можна навчитися (результати навчання):Студент може оволодівати особливостями організації навчально-виховного процесу в хореографічних колективах різної спрямованості (народний, естрадний, сучасний, спортивний бальний);  специфікою проведення різних видів хореографічних занять та виховних заходів; особливостями добору танцювального репертуару. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання хореографічних дисциплін для різних вікових груп» є:

- оволодіння методикою навчання дітей хореографії з урахуванням вікових особливостей розвитку та практичного досвіду;

- підвищення рівня теоретичних знань з методики організації роботи з хореографічним колективом;

- закріплення практичних навичок щодо цього, підготовка студента до майбутньої діяльності в якості керівника хореографічного колективу.

Курс цікавий та інформативний для магістрів спеціальності "Хореографія",а також для усіх педагогічних спеціальностей.