Міф і міфологія в мистецтві

Курс спрямований на вивчення міфів і міфології в мистецтві і культурі, що є фундаментом, який вказує на єдиний ґрунт людської культури і на різноманіття форм прояву міфологічної свідомості у різних народів і на різних етапах.

Вивчення міфологій світу, які знайшли

відображення в мистецтві, допоможе розкрити духовний і культурний потенціал народів і виявити, яким чином мистецтво збагачує культуру

кожного народу за допомогою міфів; вивчення міфології, основних її типів через твори мистецтва розширює кругозір, допомагає орієнтуватися в

різних картинах світу і зрозуміти сучасні способи міфологізації культурного простору.

Дизайн  – дисципліна  для другого (магістерського) освітнього рівня. Дана дисципліна  знайомить студентів з основами дизайну та технічної естетики і вчить студентів самостійно вести проектування. Розвиває художньо-конструкторське мислення студентів, розширює їх ерудицію в області технічної естетики і художнього конструювання.

Як за допомогою Design Thinking зробити успішним ваш творчий проєкт?

Зміст курсу «Дизайн-мислення для інновацій» спрямовано на реалізацію методу творчої діяльності, який працює на перетині різних сфер: бізнесу та суспільства, логіки та емоцій, раціональності та креативності, людських та економічних потреб, системи та особистості.
Дисципліна забезпечує критичний огляд дослідницької практики в галузі дизайну та інновацій. Студенти вивчають гуманітарні, мистецькі, соціологічні та змішані методи дослідження; засвоюють методи дизайну та інноваційних рішень для аудиторії, учнів і творців проєктів у режимі офлайн та онлайн. У курсі передбачено лекції, участь у демонстраціях, презентаціях, семінарах, групових завданнях та дискусіях. Його призначено для допомоги студентам у підготовці до незалежних інноваційних рішень, орієнтованих на сучасну людину.