Курс покликаний допомогти молодій людині осмислити проблеми культури повсякденності як гуманітарної цінності, має важливе значення для формування світоглядних уявлень майбутніх вчителів. Звернення до повсякденних традицій країн і народів епох Середньовіччя та Нового часу, вивчення соціально-політичних і культурних аспектів їхнього розвитку на основі різних методологічних підходів в останні роки набирає повсюдного характеру. Кожна епоха створює особливий тип повсякденності, що володіє специфічними стереотипами свідомості й поведінки та має певні матеріально-речові структури. Повсякденність набула статусу об’єкту вивчення в історії, соціології, філософії, культурології, етнології.

Дисципліна допоможе студентові розкрити сутнісні риси культури повсякденності як важливої сфери життєдіяльності людини; показати динаміку і своєрідність культури повсякденності народів Європи в різні періоди історії; сформувати здатність аналізувати культурні процеси повсякденності; з’ясувати мотивацію дій індивідів і наблизитися до їхнього розуміння через «діалог» із джерелом; ознайомлення майбутніх учителів із джерелами зарубіжної, слов’янської історіографії, з основними принципами та методикою їхнього аналізу та використання в науковій, навчальній та виховній роботі

Детальніше

     На сьогоднішній день  “жіноча історія” -   це один із напрямків історичних досліджень, який набуває все більшої  ваги та популярності. Багатотисячолітня історія світу — це  була “чоловіча історія”, де про жінок згадували у контексті їхніх чоловіків, або коли вони займали чоловічу посаду чи професію. Водночас, світова історія багата досягненнями жінок та подіями, де вони були головними дієвими особами.

   Тільки фахівці античності знають про грецьких гетер як жінок, які вели вільний і незалежний спосіб життя, були добре освіченими, знали літературу, музику , філософію.

    Історія західноєвропейського  середньовіччя пов’язана з  Елеонорою Аквітанською, яка була королевою Франції та Англії і однією із найвпливовіших осіб Європи.

    Мало кому відомі такі імена як  Августа Ада Кінг, яку вважають першим програмістом планети , або Стефані Кволек, яка винайшла кевлар — перший у світі полімерний матеріал, міцніший за сталь.

     Ми всі захоплюємося відновлювальною енергетикою і не знаємо, що Марія Телкес вважається одним із засновників  сонячного теплопостачання , яка створила систему сонячного акумулятора.

     Про це і багато іншого  ви можете дізнатись із курсу “ЖІНОЧА ІСТОРІЯ ЄВРОПИ”.