Вивчення курсу «Історіософія українського історіографічного простору» ставить за мету ознайомлення студентів з процесами, змістом формування та трансформації філософсько-світоглядних підходів до процесу висвітлення минулого; формування практичних навичок оцінки історичних творів з позицій сучасних уявлень про цінність наукового історичного знання; формування розуміння процесу узагальнення в історіософській думці ходу історичного процесу, ролі та функції історичних знань у суспільстві; з’ясувати, як відбувалось зародження, нагромадження історичних знань і уявлень, та методи їх узагальнення історичною наукою; відстежити взаємодію української історичної думки з тенденціями світової історіографії.

В ході вивчення даної дисципліни студент в хронологічному порядку буде ознайомлений з ключовими історико-філософськими проблемами українського інтелектуального простору кожного періоду: походження світу і місце людини в ній, взаємовпливи язичництва та християнства в Східній Європі, проблема часу та простору в середньовічній думці, трансформації взаємовідношення людина – Бог доби ренесансу та просвітництва, проблемами секуляризації суспільної думки та формування нового світогляду та нової етичної поведінкової моделі, освоєнням та застосуванням українськими істориками європейських філософських підходів до аналізу минулого у новий час, філософську складову трансформації історії із галузі знань у науку, тенденції і підходи новітнього часу.

Друга світова війна – подія, що докорінно змінила світ у ХХ столітті. Пропонований курс спрямований показати історію України та українського населення в роки наймасштабнішого конфлікту в історії людства. Обравши цю дисципліну, слухачі отримають відповіді на складні та суперечливі питання вітчизняної історії: чим стала для України Друга світова війна, яким було українське питання напередодні та на початку війни, як ставилося населення різних регіонів УРСР до війни та воюючих сторін, яким було ставлення до українського населення “окупантів” і “визволителів”, що таке Рух Опору та особливості його проявів в Україні, яким був внесок України та українців у перемогу в Другій світовій війні, чому німецько-радянську війну 1941–1945 рр. не варто називати Великою Вітчизняною війною, а також на інші, не менш дискусійні питання. Відповіді на них слухачі зможуть почути під час аналізу міжнародних відносин напередодні та на початку війни, бойових дій на території УРСР та за її межами у роки війни, проблеми радянських військовополонених, становища українського населення на окупованих територіях та в умовах евакуації, питань пов’язаних з втратами України у роки війни. Пропонований курс орієнтований на презентацію цікавих фактів, документів, історичних карт, невідомої мемуарної літератури, унікальних фотознімків та біографій непересічних постатей, життя яких тісно пов’язане з історією України у роки Другої світової війни. Отримані у ході вивчення курсу знання стануть у нагоді майбутнім педагогам не лише у викладацькій діяльності, а й у роботі з обдарованими школярами та під час виховного процесу.

Курс розрахований на студентів, які здобувають фах історика, географа, філолога, журналіста, а також усіх, хто цікавиться проблемами військової історії та дискусійними питаннями вітчизняної історії.