Ми живемо в цікавий час. Кожен день приносить дивовижні технологічні новинки. Дитяча освіта є основою успішної адаптації до Нової Реальності. Метою іншомовної освіти для загальної середньої освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування , що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей і задоволення різних життєвих потреб дитини. Порівняно з іншими навчальними дисциплінами, іноземна мова — це галузь знань, адже розкриває для людини можливості пізнати різноманітність іншомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України в світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами шляхом інноваційних технологій. Тому їх упровадження визначено одним із пріоритетних напрямів реформування загальної початкової освіти.

Сьогодні фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи передбачає формування в нього компетенцій викладання англійської мови на рівні початкової школи. Це дозволить забезпечити собі повноцінне навчальне навантаження, оскільки сьогодні вчитель не має повної ставки в школі, тому навчальне навантаження доповнюється іншими видами діяльності, наприклад викладання англійської мови в своєму класі. Це підвищить рівень володіння англійською мовою для власних потреб (спілкування, листування з друзями, додаткові заняття для дітей, яким складно вивчати англійську мову тощо.)

Мета курсу – формування професійної компетентності майбутніх вихователів у галузі дошкільної освіти щодо аналізу та впровадження педагогічних технологій екологічного та оздоровчого циклів в освітнє середовище закладів дошкільної освіти.

Завдання курсу: 

розширити знання студентів про педагогічні технології;

ознайомити з педагогічними технологіями екологічного та оздоровчого циклів дошкільної освіти;

формувати у студентів вміння методично грамотно застосовувати педагогічні технології в практиці роботи закладів дошкільної освіти.

У процесі вивчення курсу студенти формують фахові компетентності:

Здатність і готовність до визначення ефективних менеджерських стратегій реалізації освітніх технологій як інструменту педагогічного впливу на формування особистості дитини.

Сформованість професійних психологічних позицій, що дозволяють впроваджувати педагогічні технології у практику роботи закладів дошкільної освіти; здатність і готовність ефективно використовувати професійні педагогічні уміння та вдосконалення якості дошкільної освіти.

Здатність і готовність до реалізації вимог освітніх стандартів в галузі дошкільної освіти шляхом використання різних педагогічних технологій; створення методичного забезпечення освітнього процесу закладу дошкільної освіти, організації різних форм методичної роботи, аналізу та розповсюдження передового педагогічного досвіду, аналізу та планування освітньої діяльності з використання педагогічних технологій; аналітичного застосування алгоритму впровадження сучасних педагогічних технологій у практику дошкільної освіти.