Мета викладання дисципліни – узагальнити уявлення студентів про історію та розвиток англійської мови з точки зору її лінгвокраїнознавчого соціокультурного варіювання, а також про історію, культуру, політичну структуру, особливості національного характеру та спосіб життя, систему освіти таких англомовних країн, як Велика Британія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія.