Мистецька освіта - молода галузь педагогічної науки. Більш розвиненою є музична педагогіка, набирає обертів науково-дослідницька проблематика з питань хореографічного виховання, педагогічно-виховного потенціалу театрального мистецтва, режисури позакласних виховних заходів. Обов'язковою складовою частиною змісту досліджень педагогіки мистецтва є методична робота. Вони обов'язково містять розроблені методичні поради, ефективність яких доведена практичним досвідом та експериментальним шляхом. Завершеністю педагогічного дослідження треба вважати подальше запровадження результатів дослідження у практику, а також перспективність для наступних дослідницьких розвідок.