Студент повинен знати:

  • · фонетичні, граматичні та лексичні особливості української діалектної мови українські наріччя та діалекти, їхні особливості;
  • · спільне і відмінне українських говірок та літературної мови;
  • · фонетичні, граматичні та лексичні особливості особливості говірки свого населеного пункту;
  • · фонетичні, граматичні та лексичні особливості української діалекто- та текстографії;
  • · найвизначніші досягнення української діалектології.

Студент повинен уміти:

  • · оперувати основною термінологією;
  • · записувати окремі слова і цілі тексти фонетичною транскрипцією;
  • · аналізувати фонетичні, граматичні та лексичні особливості української діалектної мови
  • · добирати літературні відповідники до говіркових слів;
  • · визначати різновиди діалектизмів.