Психологія фізичного виховання як учбовий предмет є однією з фундаментальних учбових дисциплін, за допомогою якої формується професійна майстерність фахівця (вчителя фізичної культури, тренера, керівника спортивних секцій). Ця дисципліна допомагає більш правильно визначити зміст і методи педагогічного процесу, адекватно сприймати особливості окремих учнів і колективу спортсменів, раціонально організовувати їхню учбову або тренувальну діяльність, правильно організовувати фахівцю свою професійну діяльність, враховуючи свої сильні і слабкі сторони, находити оптимальні шляхи встановлення взаєморозуміння з учнями (юними спортсменами).

Мета курсу: адаптувати психологічні знання конкретно до діяльності учителя фізичної культури, тренера.

Завданнями курсу є:

–       формувати у студентів уявлення про природу суб'єктивної реальності людини, про структуру особистості, умови функціонування і розвитку психічних процесів;

–       сприяти набуванню знань майбутніх педагогів про умови і механізми розвитку дитини на різних етапах онтогенезу, про особливості створення спеціальних умов для розвитку школярів, про організацію навчально-виховного процесу з урахуванням специфіки вікового розвитку учнів;

–       формувати знання про фундаментальні психологічні структури, про становлення особистості в її діяльнісних, суспільних і свідомих вимірах;

–       формувати уміння у майбутнього педагога проводити психологічні дослідження психічних процесів, визначати рівень розвитку особистості дитини на кожному віковому етапі.