Курс "Педагогічні технології в початковій школі" є основним для фахівців у галузі початкової освіти. Передбачає ознайомлення з сучасними підходами до вибору форм, методів та засобів організації навчання й виховання учнів школи І ступеня. Особливої уваги надається вивченню інтерактивних технологій навчання, в основі яких є групові форми роботи, що сприяють формуванню комунікативних навичок та соціалізації особистості. 

          Вивчення курсу забезпечить оволодіння знаннями щодо суті, мети, специфічних ознак поняття технологія; про розмежування термінів "інновація", "новаторство", "педагогічна технологія", "співробітництво", "компоненти співробітництва"; особливості оцінювання інтерактивної діяльності учнів; структури інтерактивного уроку. 

          Студенти набудуть навичок й умінь організовувати парну, групову та фронтальну інтеракцію з учнями початкової школи; правильно підбирати необхідні вправи для реалізації поставленої мети уроку; будувати урок за вимогами активності всіх учнів; поступово нарощувати кількість і зміст елементів ведення дискусії та способів вирішення конфліктів або суперечок під час обговорення; грамотно організовувати та об"єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів.