"Практичний курс української мови" - це пропедевтичний курс, метою якого є підготовка, до засвоєння інших дисциплін лінгвістичного циклу, насамперед курсу "Сучасна українська літературна мова". Основне завдання курсу - зорієнтувати студентів на усвідомлене, теоретично обгрунтоване засвоєння норм сучасної української літературної мови і усній і писемній формах, ознайомити студентів з тими науковими джерелами, до яких можна звертатися для вдосконалення культури мови.