Мета курсу -  дати студентам-філологам систематизовані наукові знання про традиційні й нові підходи щодо класифікації синтаксичних категорій і синтаксичних одиниць, ураховуючи напрацювання української і європейської лінгвістичної науки, сприяти усвідомленню й осмисленню шкільного курсу синтаксису української мови.