Навчальний курс «Основи соціалізації особистості» складений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та програми навчальної дисципліни «Основи соціалізації особистості».

В процесі вивчення курсу опановуються теоретичні основи соціалізації особистості; основи професійної соціально-педагогічної діяльності щодо педагогізації соціального середовища.

Курс дає можливість студентам опанувати знання про особливості соціалізації особистості на різних вікових етапах; вплив мегафакторів, макрофакторів, мезофакторів, мікрофакторів на особистість у процесі соціалізації. Підготувати майбутніх професіоналів до супроводу дитини в процесі соціалізації.