Нормативна навчальна дисципліна для студентів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 017 - фізична культура і спорт.

Групи для навчання у 2020-2021 навчальному році:

СП20М; СП20МП; СПЗ20М; СПЗ20МП.