Метою викладання навчальної дисципліни «Системний аналіз та теорія прийняття рішень» є  навчання студентів теоретичним основам системного аналізу як методологічної основи теорії прийняття рішень, набуття ними практичних навичок використання відповідних методів при розв’язанні типових задач прийняття рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Системний аналіз та теорія прийняття рішень» є вивчення методологічних основ та системного підходу до прийняття рішень, категорій теорії прийняття рішень, математичних моделей прийняття рішень для складних економічних та технічних систем і математичних методів прийняття рішень.