Курс призначений для студентів факультету фізичного виховання за напрямом підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, спеціальності 6.010201 Фізичне виховання*