Навчальний курс «Історія української літератури (друга половини ХХ – початок ХХІ ст.)»   відіграє важливу роль у підготовці філолога, готуючи його до  практичного втілення ідеї гуманізації суспільства.

Мета курсуосягнення  тенденцій і закономірностей розвитку української літератури другої половини ХХ – початку ХХІ ст. в європейському історико-культурному контексті.

 Вивчаючи  цей курс, студенти повинні здобути нові та поглибити ті знання, котрі вони здобули протягом вивчення інших дисциплін, зокрема  вступу до літературознавства, історії української літератури попередніх періодів, історії зарубіжної літератури, історії, філософії. Майбутні філологи повинні засвоїти зміст ключових понять і вміти оперувати ними, проектувати здобуті знання у сферу базових предметів, а також застосовувати їх у  процесі  професійного й духовного самовдосконалення.

 Завдання вивчення дисципліни:

– розкрити своєрідність функціонування вітчизняної літературної парадигми кінця ХХ – початку ХХІ ст. в європейському історико-культурному контексті;

– ознайомити студентів із творчими біографіями знакових представників літературного процесу;

– осягнути здобутки українських митців другої половини

ХХ – початку ХХІ ст. через призму літературних напрямів і течій;

– осмислити критичну рецепцію історико-літературного процесу цього періоду;

– розвивати вміння і навички аналізу та інтерпретації різножанрових художніх творів, дотримуватися науково обґрунтованих критеріїв оцінки літературних явищ;

– формувати вміння давати виважену оцінку стану розвитку української  літератури та прогнозувати перспективи її розвитку.