Теорія держави і права належить до суспільних і гуманітарних дисциплін. Дослідження загальних специфічних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держави і права як єдиних і цілісних систем виводить теорію держави і права на рівень фундаментальних дисциплін. В межах теорії держави і права вивчаються основні державно-правові поняття і категорії юриспруденції, якими користуються  при викладанні галузевих дисциплін. Цим визначається провідна методологічна роль теорії держави і права по відношенню до історико-правових, галузевих та інших юридичних дисциплін.