Курс "Риторика" ознайомлює студентів з основними поняттями риторики, дає знання основ ораторського мистецтва, правил мовленнєвого етикету, теоретичних основ виразного читання; сприяє розвитку ораторських здібностей, формує та вдосконалює навички читання творів різних жанрів.