Старослов'янська мова - це пропедевтична дисципліна історико-лингвістичного циклу, яка має на меті ознайомити студентів-філологів з першою писемно-літературною мовою слов'ян на історичному зрізі IX-XIст. та поглибити розуміння результатів мовних процесів, які лягли в основу української та інших сучасних слов'янських мов.