Курс "Латинська мова" призначений допомогти студентам-правознавцям у вивченні та розумінні юридичної термінології та основних положень курсу "Римське право".