Даний курс дозволяє опанувати теоретичні основи картографії як науки; ознайомитись з науковими основами оформлення картографічних творів; навчитись  читати, аналізувати, досліджувати та оцінювати географічні  карти для отримання інформації про місцевість; оволодіти основами проектування та створення карт.