- Призначене для аудиторної та самостійної роботи, його функція- допомагати студентам засвоїти лексику твору та обговорити його зміст, слова та вирази з тексту.

-  робота над філологічним читанням позитивно впливає на природну вмотивованість мовних вчинків у ході дискусії.

- велика кількість читання мовчки допоможе студентам за певний невеликий проміжок часу пропустити крізь свідомість значну кількість мовних комбінацій - граматичних структур та лексичних сполук.

Мета курсу:

- розвиток комунікативної та аналітичної компетенції студентів.

-навчання одному з найважливіших видів усно-мовної діяльності: усного спонтанного мовлення

- збагачення словникового запасу, знайомство з культурою та літературою країни, мова якої вивчається.

Завдання курсу:

Забезпечити майбутніх педагогів знаннями про країну, мова якої  вивчається, її культуру та літературу,

здатність висловлювати думки з певної теми на певному мовному рівні.

- формування вмінь  аналізувати   тексти, висловлювати та відстоювати власну думку, переконувати співрозмовника

- навчити  дискутувати, ставити питання у випадку незрозумілих речей, а також здійснювати обмін думками стосовно прочитаного і з'ясовувати ступінь розуміння змісту тексту.

- навчити студентів одержувати інформацію з тексту, у тому об'ємі, який необхідний для вирішення певної комунікативної задачі, використовуючи при цьому  певні визначені технології читання.