Курс педагогіки дошкільної є провідним у підготовці фахівців дошкільної освіти. Педагогіка дошкільна є складовою частиною дисциплін циклу професійної підготовки нормативного блоку.

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з закономірностями процесу навчання і виховання дітей дошкільного віку, змістом дошкільної освіти, формами, методами і засобами формування особистості дитини, що забезпечить підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі освіти відповідно до вітчизняних та європейських стандартів.