Метою викладання навчальної дисципліни «МНОГ "Мовно-літературна (іншомовна освіта)"» є забезпечення належного рівня теоретичних
знань студентів з методики навчання російської мови і літературного читання
в початкових класах, а також практично-методичних умінь, необхідних для
активної виробничо-професійної діяльності майбутніх учителів, сприяти
розвитку професійної самостійності , інтересу до творчої педагогічної
діяльності.