Шановні студенти, щоденно нас оточують проблеми економічного характеру: нестача грошей, безробіття, інфляційні процеси, спад виробництва та ін. Вивчення дисципліни дає можливість опанувати базові економічні знання, що сприятиме формуванню навичок раціональної економічної поведінки як споживача, найманого працівника, виробника, платника податків, користувача суспільних благ та зростанню вашого матеріального добробуту.