Шановні студенти! У наш час наука і техніка відіграють провідну роль у розвитку цивілізації і кожної людини зокрема, є джерелом задоволення матеріальних потреб у силу свого творчого потенціалу. Прогрес рухають вчені, інженери, винахідники, створені ними наука, техніка, виробництво, яке розвивається на їх досягненнях.

Історія науки і техніки, як комплексна дисципліна, дозволяє структурувати інформаційне поле про досягнення різних дисциплін щодо проблем розвитку суспільства, зрозуміти сучасну ситуацію, у якій опинилось людство, визначити можливі шляхи подальшого розвитку науки і техніки у соціокультурному контексті.