"Логіку породжено необхідністю впливати на інших людей і переконувати їх у суперечках... Це система правил, які роблять мислення більш ефективним інструментом пристосування. Людина не може переконати інших, ані себе саму, доки вона не використає цих стандартів".

                                                   Т. Шібутані (Tamotsu Shibutani ,1920-2004 – американский ученый, професор Каліфорнійського університету).

     Необхідність викладання курсу логіки пов'язана з радикальними змінами в нашому суспільстві в напрямку активізації ініціативи особистості.

     Логіка – наука про форми та закони правильного мислення. Вона виникла приблизно в IV столітті до нашої ери у Стародавній Греції. Її засновником вважається старогрецький філософ і вчений Аристотель. Як наука, логіка існує та вивчається більше 2,5 тисяч років і до тепер зберігає своє практичне значення.

     Багато наук та мистецтв стародавнього світу назавжди пішли у минуле та цікаві виключно як пам’ятники старовини, але деякі з них пережили віки, і у сучасному часі  ми продовжуємо ними користуватися. До їх числа відносяться геометрія Евкліда (у школі ми вивчаємо саме її) і логіка Аристотеля, яка також називається традиційною логікою та вивчається у школі в усіх розвинутих країнах Європи та Америки. В Грузії, успішні реформи якої ми часто беремо за приклад, один з обов’язкових випускних екзаменів у школі – екзамен з логіки.