Курс "Практична стилістика" спрямований на формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів спеціальності "Видавнича справа та редагування", що передбачає систематизовані знання про мову і мовлення, вміння їх використовувати в усному та писемному фаховому мовленні, стилістичні вміння та навички створення медіадискурсу.