Предметом вивчення курсу «Режисура та архітектоніка друкованого видання» є друковане видання з точки зору його графічної організації, а саме, елементи, що є складовою частиною друкованого твору і засоби, якими організовується подання інформації, виділення, акцентування, поступовий рух виданням.