Навчальний спецкурс «Медіакритика» ставить за мету ознайомити студентів із загальними принципами теорії і практики медійної критики. Особливу увагу зосереджено на тих медіакритичних аспектах, які безпосередньо пов’язані з редакторською професією.