Навчальний курс з теорії і методики викладання гімнастики спрямований на формування системи знань, умінь і навичок проведення різних форм занять гімнастикою, розвиток методичного мислення майбутніх фахівців.