Призначений для студентів напряму підготовки Технологічна освіта, ОКР бакалавр