Навчальна дисципліна «Математичний аналіз»  займає одне із центральних місць у системі математичної, природничо-наукової підготовки. Зміст дисципліни І семестру навчання розкривається через такі змістові модулі: «Вступ до математичного аналізу. Теорія границь», «Диференціальне числення функції однієї змінної», «Інтегральне числення функції однієї змінної».