Дисципліна викладається для студентів першого курсу фізико-математичного факультету за напрямом підготовки 0403 системні науки та кібернетика, спеціальністю 6.040302 Інформатика.