Конкретна математика це  поєднання КОНтинуальної та дисКРЕТНОЇ математики. Ще більш конкретно: це осмислене оперування математичними формулами з використанням певного набору методів розв’язування задач.