Сформувати в студентів фундаментальні науково-методичні знання про навчально-виховний процес мовної освіти.