Навчальним курсом передбачено ознайомлення студентів із загальними основами адаптації і закономірностями її прояву у спорті; вивчення структурних і функціональних змін в організмі спортсменів під впливом фізичних навантажень, кліматично-географічних і погодних умов.